Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności

Szanowny Kliencie,
Od dnia 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie, dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

Nowe Rozporządzenie nakłada na CEMEX Polska Sp. z o.o., jako administratora Twoich danych osobowych, obowiązek dostosowania do nowych wymogów należytego przetwarzania danych osobowych poprzez aktualizację procedur i dokumentów, w tym m.in. Regulaminów oraz Polityki Prywatności.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy link do Polityki Prywatności.

Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna, dlatego staramy się w możliwie najbardziej przejrzysty sposób pokazać, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane. Przedstawiamy naszą zaktualizowaną Politykę Prywatności, która szczegółowo wyjaśnia:

 • w jaki sposób zbieramy Informacje o Tobie;
 • w jaki sposób wykorzystujemy Informacje, które zbieramy;
 • w jaki sposób możesz nas poinformować, jeśli wolisz ograniczyć korzystanie z tych Informacji;
 • jakie stosujemy procedury, aby chronić prywatność Twoich Informacji.

Polityka prywatności CEMEX Polska


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez CEMEX Polska danych osobowych:
 • Swoich klientów (będących osobami fizycznymi)
 • Swoich dostawców (będących osobami fizycznymi)
 • Pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów
 • Innych osób kontaktujących się z CEMEX Polska (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
 • Innych osób, z którymi kontaktuje się CEMEX Polska


  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów (osób fizycznych)

   Informacje podstawowe
   Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
   Cele przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowy marketing, w tym profilowanie, cele analityczne
   Odbiorcy danych Zawarcie i wykonanie umowy marketing, w tym profilowanie, cele analityczne
   Cele przetwarzania Organy administracji publicznej, dostawcy usług IT spoza EOG, dostawcy usług transportowych
   Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
   • przez e-mail: cemexpolska@cemex.com
   • telefonicznie: 22 571 41 00.

   2. Inspektor ochrony danych

   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
   • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.

   3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
   • Zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa.
   • Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. W ramach działań marketingowych dokonujemy profilowania, czyli oceny Twoich zainteresowań i potrzeb w zakresie naszych produktów i usług. Profilowania dokonujemy, aby dopasować naszą ofertę do Twoich zainteresowań i potrzeb i żeby przekazywać Ci informacje i oferty, które mogą być dla Ciebie interesujące. Profilowania dokonujemy na podstawie informacji dotyczących rodzaju i skali Twojej działalności gospodarczej oraz poprzednich umów, które z nami zawarłeś. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży.
   • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi klientami.
   • Przeprowadzać badania satysfakcji, przygotowywać analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług, zbierać Twoje opinie o naszych towarach i usługach – w celu udoskonalenia naszych towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiej jakości towarów i usług.
   • Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
   • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

   4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

   5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
   • Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych;
   • Naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki i Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

   Prawo wniesienia sprzeciwu
   W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

   Jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić w każdej chwili poprzez link dołączany do każdego e-maila.

   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   8. Konieczność podania danych

   Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców (osób fizycznych)

   Informacje podstawowe
   Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
   Cele przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowye
   Odbiorcy danych Organy administracji publicznej, banki, dostawcy usług IT spoza EOG
   Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
   • przez e-mail: cemexpolska@cemex.com
   • telefonicznie: 22 571 41 00.

   2. Inspektor ochrony danych

   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
   • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.

   3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
   • Zawrzeć Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa.
   • Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
   • Prowadzić analizy wewnętrzne w związku naszą działalnością i zawartą z Tobą umową. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzenia wewnętrznych analiz i badań dotyczących prowadzonej działalności.
   • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

   4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

   5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
   • Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych;
   • Bankom, w celu wypłaty wynagrodzenia;
   • Naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

   Prawo wniesienia sprzeciwu
   W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   8. Konieczność podania danych

   Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

   Informacje podstawowe
   Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
   Cele przetwarzania Kontakt w bieżących sprawach biznesowych z podmiotem, który reprezentujesz lub w którym pracujesz, w tym w sprawie wykonywania umów, przedstawiania ofert, prowadzenia marketingu wobec tego podmiotu
   Odbiorcy danych Dostawcy usług IT spoza EOG
   Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
   • przez e-mail: cemexpolska@cemex.com
   • telefonicznie: 22 571 41 00.

   2. Inspektor ochrony danych

   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
   • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.

   3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
   • Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych.
   • Prowadzić bezpośredni marketing naszych towarów i usług, w tym przekazywać Ci – jako pracownikowi naszego kontrahenta – informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży.
   • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
   • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

   4. Źródło danych

   Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

   5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

   6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

   Prawo wniesienia sprzeciwu
   Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

   Jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić w każdej chwili poprzez link dołączany do każdego e-maila.

   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z CEMEX Polska (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)

   Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z CEMEX w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem CEMEX ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta CEMEX.
   Informacje podstawowe
   Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
   Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na pytanie
   Nawiązywanie relacji biznesowej i współpracy
   Zapraszanie do udziału w wydarzeniach
   Marketing
   Odbiorcy danych Dostawcy usług IT spoza EOG
   Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
   • przez e-mail: cemexpolska@cemex.com
   • telefonicznie: 22 571 41 00.

   2. Inspektor ochrony danych

   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
   • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.

   3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
   • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
   • Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.
   • Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

   4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.
   Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

   5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej CEMEX, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

   Prawo wycofania zgody
   Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email privacy_poland@cemex.com, na adres pocztowy CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa lub telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta (800 700 077 lub 801 238 669).

   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   8. Konieczność podania danych

   Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób, z którymi kontaktuje się CEMEX Polska

   Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli CEMEX kontaktuje się Tobą w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem CEMEX ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta CEMEX.
   Informacje podstawowe
   Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
   Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na pytanie
   Nawiązywanie relacji biznesowej i współpracy
   Zapraszanie do udziału w wydarzeniach
   Marketing
   Odbiorcy danych Dostawcy usług IT spoza EOG
   Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

   1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
   • przez e-mail: cemexpolska@cemex.com
   • telefonicznie: 22 571 41 00.

   2. Inspektor ochrony danych

   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
   • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.

   3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

    Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
   • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu.
   • Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę.
   • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy.

   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

   4. Źródło danych

   Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub z publicznie dostępnego źródła otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

   5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

   6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej CEMEX, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

   Prawo wniesienia sprzeciwu
   Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Polityka Cookies

   Polityka CEMEX Polska Sp. z o.o. dotycząca Cookies

   Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do strony internetowej www.e-CEMEX.pl należącej do firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, NIP 951-14-96-432.

   Dla Państwa wygody witryna e-CEMEX korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) oraz podobnych technologii m.in. w celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych.

   Przez używanie strony e-CEMEX wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z odwiedzania serwisu e-CEMEX.


   Co to są ciasteczka?

   Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę domeny serwisu, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani też w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach (nie mają żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt).


   Do czego używamy ciasteczek?

   Korzystamy z plików Cookies w celach:
   • polepszenia i usprawnienia działania strony e-CEMEX,
   • tworzenia statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony, co umożliwia nam poprawę jej struktury oraz zawartości. Dane statystyczne zbierane są za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
   • zdostosowywania zawartości serwisów do preferencji Użytkownika,
   • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony e-CEMEX.
   Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


   Jakie rodzaje ciasteczek wykorzystujemy?

   Na stronie e-CEMEX używane są trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne, stałe oraz cookies podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) podlegające własnej polityce prywatności.

   Ciasteczka sesyjne są plikami tymczasowo przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają one na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ciasteczka sesyjne wykorzystujemy do poprawnego działania niektórych funkcjonalności serwisu.

   Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Ten rodzaj ciasteczek umożliwia nam określenie m.in., którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na naszą witrynę.


   Czy używamy ciasteczek podmiotów zewnętrznych?

   Tak, korzystając ze strony e-CEMEX możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od takich podmiotów zewnętrznych jak Google.Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie: pliki cookies Google Analitycs: www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html


   Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

   Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć? Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.

   Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony e-CEMEX. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości.

   Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki: